Przy zakupie od 179 zł, otrzymasz Prezent
pl

Ochrona Danych Osobowych

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE i określa jako dane osobowe, które podajesz w związku z korzystaniem ze strony https://ksisters.pl/ (zwany dalej Serwisem), a także przy zakupie towarów i usług od nas, jest używany i chroniony, za pośrednictwem strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób, poprzez twoją interakcję z nami (na przykład za pośrednictwem linii telefonicznej czy internetowej) oraz w przyszłości po twoim uczestnictwie w programie lojalnościowym. Oznacza to w szczególności, że przetwarzając dane osobowe Ksisters s.r.o. przestrzegane są zasady legalności, rzetelności, przejrzystości, celowości, ograniczenia przechowywania, minimalizacji danych, dokładności, integralności i poufności.

Administratorem danych osobowych jest firma Ksisters s.r.o. z siedzibą w Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava - mestská časť Ružinov, Republika Słowacka, IČO: 53143230, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bratysławie I, rozdział: Sro, numer sprawy: 146321/B ("Ksisters"), że ​​wszystkie dane osobowe (dalej „dane”) są traktowane jako ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Ksisters może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym listę podmiotów przetwarzających dane Ksisters, można uzyskać pod adresem [email protected]

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej Polityce bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (dalej „Polityka”) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe zbieramy oraz o tym, jak nadal je wykorzystujemy.

1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1. Kategorie danych osobowych

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z których naszych usług korzystasz.

Jeśli robisz u nas zakupy, przetwarzamy:
• Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu.
• Demografia. Płeć, data urodzenia, kraj i preferowany język.
• Dane są tworzone na podstawie czasu trwania umowy - zakupione produkty, segment klientów, zakres świadczonych usług.
• Przy autoryzacji. Logowanie. Nie mamy dostępu do prawdziwego hasła.

Jeśli otrzymujesz od nas komunikaty marketingowe, przetwarzamy:
• Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe - adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
• Dane demograficzne - kraj, dane dotyczące płci.

Przetwarzamy również następujące dane osobowe:
• Dane komunikacyjne między Ksisters a klientem
• Zapisy związane z zachowaniem na stronach internetowych prowadzone przez Ksisters

1.2. Cele przetwarzania danych osobowych:

Świadczenie i ulepszanie usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług. W szczególności są to:
• Przetwarzanie zamówienia na towary lub usługi zamówione za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jest to konieczne do wykonania umowy kupna-sprzedaży i wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład dokumentów księgowych).
• Powiadomienie o dostępności produktu. Jeżeli zażądasz zapewnienia dostępności towaru, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać za Twoją zgodą.
• Wsparcie klienta. W celu obsługi klientów i eliminacji wszelkich problemów w realizacji umowy kupna-sprzedaży, a także przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o konieczność realizacji tych umów.
• Komunikacja. Wykorzystujemy zebrane dane, aby skontaktować się z Tobą i dostosować je. Na przykład możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail lub w inny sposób, aby przypomnieć Ci, że masz produkty w swoim koszyku online, aby pomóc Ci sfinalizować zamówienie, poinformować Cię o aktualnym statusie Twojego żądania, zamówienia lub skargi lub w celu uzyskania dodatkowych informacji od Ciebie lub ostrzeżenia, że musisz podjąć niezbędne działania, aby Twoje konto pozostało aktywne. Jeśli kupujesz u nas jako nieautoryzowany użytkownik, przetwarzamy te dane w prawnie chronionych interesach Ksisters, jak opisano powyżej.
• Ulepszenie usług. Używamy danych do ciągłego ulepszania naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji, oraz do podejmowania świadomych decyzji przy użyciu złożonych analiz i analityki biznesowej w oparciu o nasze prawne zainteresowanie, jakim jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz do potrzeby ulepszania naszych usług, w osiągnięciu skuteczności w konkurencji. Aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich praw i interesów, używamy jak największej ilości anonimowych danych osobowych do celów doskonalenia.
• Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Możemy również przetwarzać dane w prawnie chronionych interesach zapewniania ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywania i zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i zapewnienia spełnienia naszych umów w oparciu o prawnie chronione interesy.
• Oferty marketingowe:
- Przesyłamy Ci informacje handlowe dotyczące podobnych zakupionych przez Ciebie produktów.
- Zawsze możesz odrzucić te powiadomienia marketingowe, korzystając z linku do rezygnacji z subskrypcji, zawartego w każdej wiadomości e-mail.
- Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania powiadomień marketingowych, nie będziemy już wykorzystywać Twoich kontaktów e-mail do tego celu. Zaczniemy ponownie ich używać, jeśli zarejestrujesz się lub wyraźnie o nie poprosisz.
- Oferty marketingowe, które widzisz, mogą zostać wybrane na podstawie dodatkowych informacji o Tobie, które otrzymaliśmy przez jakiś czas w oparciu o dane kontaktowe, dane demograficzne, ulubione produkty i dane dotyczące użytkowania naszych produktów i strony internetowej (pliki cookie, adres IP, dane dostarczone przez Twoją przeglądarkę o klikach, wyświetlanych ofertach marketingowych, a także informacje o odwiedzanych produktach). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby dla Ciebie konsekwencje prawne.
- Jeśli nie jesteś naszym klientem, przetwarzamy dane wyłącznie za Twoją zgodą.
- Masz prawo w dowolnym momencie bezpłatnie zrezygnować z tych procesów.
- Obsługa plików cookie strony internetowej.
- Jeśli w Twojej przeglądarce jest włączona obsługa plików cookie, przetwarzamy zapisy zachowań z plików cookie umieszczonych na stronie internetowej, aby zapewnić lepszą wydajność strony internetowej oraz do celów reklamowych Ksisters w Internecie. Więcej informacji można znaleźć w oddzielnym rozdziale tego dokumentu.

1.3. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, na podstawie prawnie chronionego interesu lub gdy wyrazisz na to zgodę:

a) spółkom zależnym do realizacji umowy sprzedaży, a także do realizacji procesów i procedur wewnętrznych

b) firmom finansowym, dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności, a także bankom w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży

c) firmom logistycznym w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru, a także w celu dochodzenia roszczeń, w tym rozwiązania umowy

d) naszym partnerom w celu wdrożenia systemu lojalnościowego, w którym uczestniczysz

e) innym partnerom, którzy świadczą dodatkowe usługi w zakresie przetwarzania danych

f) osobom trzecim, takim jak przedstawiciele prawne lub finansowe

g) organom rządowym (np. policja)

h) osobom trzecim prowadzącym ankiety wśród klientów

2. Konto klienta i zakupy bez rejestracji

a) W ramach tworzenia konta osobistego otwieramy dla Ciebie konto klienta, które jest chronione hasłem. W koncie klienta masz bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich redagowania, a także możesz przeglądać swoje dane o zrealizowanych i niezrealizowanych zamówieniach. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi i otrzymywać subskrypcję za pośrednictwem swojego konta klienta.

b) Jeśli nie chcesz otwierać konta klienta w celu dokonywania zakupów, możesz również robić zakupy w naszym sklepie internetowym bez rejestracji.

c) Masz prawo do rozwiązania umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych i okres przechowywania

3.1. Bezpieczeństwo danych osobowych

a) Twoje dane osobowe są nam przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Używamy systemu szyfrowania HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Nasze serwisy internetowe i inne systemy zabezpieczamy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą i zniszczeniem Twoich danych, przed nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, ich modyfikacją czy rozpowszechnianiem.

b) Wymagamy, aby nasze procesy były zgodne z RODO.

c) Dostęp do konta możliwy jest tylko po podaniu osobistego hasła. W tym kontekście chcielibyśmy przypomnieć, że bardzo ważne jest, aby nie ujawniać swoich danych dostępu osobom trzecim oraz zawsze zamykać okno przeglądarki internetowej po zakończeniu aktywności na koncie klienta, zwłaszcza jeśli korzystasz z komputera z innymi użytkownikami. Ksisters nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie użytych haseł, chyba że Ksisters bezpośrednio przyczynia się do tej sytuacji.

3.2. Okres przetwarzania

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe:
- w okresie niezbędnym do zapewnienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży
- 1 rok od zakończenia okresu gwarancyjnego w związku z rozwiązywaniem ewentualnych sporów
- przez okres, w którym Ksisters jest zobowiązany do administrowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe takie jak faktury wystawiane przez Ksisters są archiwizowane zgodnie z prawem przez 10 lat od daty ich wystawienia
- zgoda na otrzymywanie powiadomień o dostępności towaru obowiązuje do momentu przesłania informacji o dostępności, ale nie dłużej niż na 1 rok lub do jej odwołania
- zgoda na oferty marketingowe jest ważna przez 4 lata lub do momentu odwołania wyrażonej zgody

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania jest uzależniony od celu przetwarzania lub określają go akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz w każdej chwili zażądać bezpłatnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

b) Jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z zasadami ochrony Twoich danych osobowych oraz z ustawowymi przesłankami ochrony danych osobowych, możesz poprosić o wyjaśnienie lub zażądać usunięcia naruszenia, w szczególności możesz sprostować, uzupełnić, zażądać usunięcia danych osobowych lub zablokować ich przetwarzanie.

c) Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z pracownikiem Ochrony Danych pod adresem [email protected]. Możesz również odwołać się do https://uodo.gov.pl/pl.

d) W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte; nie dotyczy to jednak danych osobowych, których Ksisters potrzebuje do wykonania obowiązków prawnych (na przykład do realizacji już złożonego zamówienia) lub do ochrony swoich prawnie chronionych interesów. Dane osobowe zostaną również zniszczone, jeśli nie są one potrzebne do zamierzonego celu lub gdy przechowywanie Twoich danych jest niedopuszczalne z innych powodów przewidzianych przez prawo.

5. Strona internetowa

5.1. Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookies, aby nasza oferta była dla Ciebie aktualna, ciekawa i wygodna. Pliki cookies to są małe pliki tekstowe, które przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu i używane przez Twoją przeglądarkę. Używamy plików cookies, na przykład do:
- prawidłowego funkcjonowania koszyka, aby jak najłatwiej złożyć zamówienie
- zapamiętania danych logowania, aby nie wprowadzać je ponownie
- lepszego dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb poprzez śledzenie ruchu, Twojej frekwencji na stronie oraz wykorzystywanych funkcji
- wyszukiwania informacji o oglądaniu reklamy, abyśmy nie pokazywali Ci reklam produktów, którymi nie jesteś zainteresowana

5.2. Wykorzystywanie plików Cookies

Pliki cookie używane w naszej witrynie można podzielić na dwa główne typy. Krótkoterminowe, tak zwane „sesyjne pliki cookie”, które są usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Długotrwałe, tzw. „Trwałe pliki cookie”, które są przechowywane na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu zależy od ustawień samych plików cookie i ustawienia Twojej przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według funkcji na:
- analizy, które pomagają nam poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej poprzez zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają.
- konwersje, które pozwalają nam analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży
- trekking, który w połączeniu z konwersją pomaga analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży
- remarketing, którego używamy do personalizacji treści reklamowych i prawidłowego targetowania.
- podstawy, które są niezbędne do podstawowej funkcjonalności serwisu

5.3. Odmowa od plików cookie

Ustawienia plików cookie są częścią Twojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie mogą być odrzucone przez Twoją przeglądarkę internetową lub ograniczone do wybranych przez Ciebie typów.

Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawienia preferencji dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w innej dokumentacji przeglądarek internetowych.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

5.4. Linki

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które są zarówno praktyczne, jak i informacyjne. Należy pamiętać, że te strony mogą być własnością i obsługiwać się przez inne firmy i organizacje oraz mieć inne zasady bezpieczeństwa i prywatności. Nasza firma nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały, produkty lub usługi publikowane lub dostępne za pośrednictwem tych stron.

6. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub zapytań dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt pod adresem:
Osoba odpowiedzialna: [email protected].

Kontakt: Ksisters, s.r.o.
NIP 53143230,
Adres siedziby: Bajkalska 45G, 821 05, Bratysława - dzielnica Ruzinov, Republika Słowacka

Obsługa klienta: [email protected]

Niniejsza Polityka obowiązuje od 27.01.2022 r.

Subskrybując zgadzam się z warunkami