pl

Odstąpienie Od Umowy

1. Wypowiedzenie umowy przez Kupującego będącego Konsumentem:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Jednak Ksisters daje Kupującym możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 90 dni od daty otrzymania zamówienia, przy czym konieczne jest przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres elektroniczny: [email protected] o odstąpieniu od umowy w ciągu wyżej wskazanego terminiu. Formularz odstąpienia od umowy w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

Należy wysłać towar do zwrotu, pod adres: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca. Konsument chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi przesłać na adres kontaktowy Sprzedawcy zwracane zamówienie wraz z całą dokumentacją, np. oryginał faktury, próbki, instrukcje i inna dokumentacja dotycząca towaru, które były mu dostarczony wraz z towarem, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpienia od umowy.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów przesyłki w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy. W przypadku późniejszego zrezygnowania konsument otrzyma jedynie zwrot wartości towaru.

Wyżej wymienione kwoty zostaną zwrócone Kupującemu-Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jaki kupujący dokonał płatności.

2. Konsument nie może odstąpić od umowy w następnych sytuacjach:

 • Sprzedaż towarów, produkowanych zgodnie z określonymi wymaganiami konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta;
 • Sprzedaż towarów, które szybko się psują;
 • Gdy termin przydatności do użycia towaru upłynął w okresie znajdowania się towaru u konsumenta;
 • Sprzedaż towarów opakowanych w opakowaniu ochronnym, którą nie można zwrócić ze względów ochrony zdrowia lub higieny, a której opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie;
 • Sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą zostać nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostawie.
 • 3. Wypowiedzenie umowy przez kupującego-przedsiębiorcę.

  W przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca, Kupującemu może zostać zaproponowana zmiana odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w zależności od stanu zwracanego towaru, utraconej gwarancji oraz aktualnej ceny zwracanego towaru. Stan towaru ocenia sprzedawca. W przypadku sporu według warunków akceptowalnych przez obie strony, towar zostanie zwrócony na koszt sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego dodatkowymi kosztami.

  4. Jeżeli Ksisters nie dostarczy zamówienia w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

  Subskrybując zgadzam się z warunkami